עצמאותינו על פי התנ"ך

א' אייר תשע"ט

מומלץ בשבילך