עצם זכרון הצדיק הוא ברכה

כ"ט תשרי תשע"ז
ספר בראשית פרק ו' פסוק ט'

מומלץ בשבילך