עניינו של האור שנברא בששת ימי בראשית

כ"ה תשרי תשע"ז
ספר בראשית פרק א' פסוק ד'

מומלץ בשבילך