הקדשת שיעור

עניין קסת הסופר שבמראה יחזקאל

כ"ב טבת תשע"ו
עין אי"ה כרך שבת ב' פרק חמישי המשך פסקה כח' על פי הגמרא במסכת דף נה' '

מומלץ בשבילך