עניין הכבוד שלא נזכר בנביא וכן נזכר בדברי בן זומא

מומלץ בשבילך