ענווה הבהירה - מתוך הספר מוסר הקודש

ב' חשון תשס"ז
מתוך הספר מוסר הקודש קשור לפרשת בהעלותך "והאיש משה עניו מכל האדם"

מומלץ בשבילך