עמל התורה על מנת לשמור ולקיים אותה

י"א אייר תשע"ד
א - ספר ויקרא פרק כו' פסוק ג' ב - משנה מסכת ברכות פרק ב' משנה ד' ג - אורות ישראל פרק א' פסקה י'

מומלץ בשבילך