עמל בתורה יביא לברכה כלכלית לעם ישראל

ט"ו אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כו' פסוק ד'

מומלץ בשבילך