על עשירה יחפה ומשרת טיפש - מאגדות החורבן

מומלץ בשבילך