הקדשת שיעור

'על נהרות בבל' - סוד הזכירה וסוד הגאולה

י' טבת תש"פ
עיון בשני פרקי תהילים המגדירים את סוד הזכירה ואת סוד הגאולה . מה הקשר בין שיר ציון לבין אפיקים בנגב ,ומדוע עשו הלווים מום בעצמם

מומלץ בשבילך