על ממלכת הדובים הפרסית - מגילת אסתר - חלק א

ה' אדר תשע"ו
ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה - חלום יעקב - מלאכי ה' עולים ויורדים, מהו הסולם? יעקב ראה את שרי אומות העולם. הוא בעצם ראה מה כל אומה מביאה לעולם בזמן מלכותה עד הופעת רוח ישראל בעולם. אחשורוש הרגיש כי הוא מלכו של עולם, בעל החיים של ממלכת פרס הוא הדוב, זאת חיה המספקת את כל תאוותיה וישנה.

מומלץ בשבילך