על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת - מעשה מבטחון - חלק א'

י"ד סיון תשע"ח
מיהו המלך ומיהו היהודי ומדוע רצה המלך לקלקל לו כל זאת.

מומלץ בשבילך