על ידי הברכות והתפילות של האדם הוא מוסיף שפע בכל העולמות

ט' אייר תשע"ט
שער ב' פרק י'

מומלץ בשבילך