על איזה נקודה צריך להיות סובב כל המאמץ האנושי וודאות השגתה

ז' חשון תשע"ט
אורות התשובה פרק טו'

מומלץ בשבילך