הקדשת שיעור

עליית ממלכת יהוא - בסערה

י"ח שבט תשע"ג
פרקים ח'- ט' יהוא עולה לשלטון בסערה ומחולל את יום ה' הגדול ונורא , יום של נקמה יום אחד שבו מתים שני מלכי ישראל ויהודה

מומלץ בשבילך