הקדשת שיעור

"עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו"

מומלץ בשבילך