"עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי, הוא בכוחות ההם העליונים"

ו' תמוז תשע"ו
חלק ראשון פרק חמישי חזרה מפסקה ב'

מומלץ בשבילך