"עיקר התשובה הוא לתקן השליחות שנשתלח האדם לעולם הזה"

מומלץ בשבילך