עיקר התשובה הוא הרהור תשובה

י"ד כסלו תשע"ו
אורות התשובה פרק ז' פסקה ו'

מומלץ בשבילך