הקדשת שיעור

'עטרת בעלה' - גילוי עוצמתן של האשה וכנסת ישראל

מומלץ בשבילך