הקדשת שיעור

עונשו של עכן וכיבוש העי

ד' תשרי תשע"ג
פרק ז' פסוק כה'

מומלץ בשבילך