עולם הבא בתנ"ך

כ"ו כסלו תשס"ח
פרשת בחוקותי בחקתי פרק כו פסוק יב

מומלץ בשבילך