'עד מתי ' ? - האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?

ט' חשון תשע"ט
חזרה מפרק לה' האם לעולם תשכון בו הנפש הבהמית? האם יש דרך שבה גם הבינוני יכול לחוש קרבת אלהים ושכינה? ומתי נוכח ה' יתברך בעבודת הבינוני דווקא

מומלץ בשבילך