'עד הקצה ...' - על חרות ואומץ

כ"ה אדר ב תשע"ט
מי יהיו בן חורין באמת? ומה הקשר בין הלכות לתיתת חיטין לאפית מצות לבין מושג החרות? מדוע המצורע צריך לקחת שתי ציפורים לטהרתו.

מומלץ בשבילך