עד איזה שלב בחיים צריך אדם ללמוד תורה ? עד יום מותו

ט' סיון תשע"ט
שולחן ערוך חלק יורה דעה סימן רמו' סעיף ג'

מומלץ בשבילך