עבירה של האב גוררת עבירה - גם אל הבנים

כ"ט סיון תשע"ה
מהיכן לומדים שעבירה שעובר האב יוצרת אצל בנו או אפילו אצל הצאצאים שעדיין לא באו לעולם גורם סיכון להיכשל באותה עבירה ?

מומלץ בשבילך