עבודת ה' ולא עבודת עצמך

כ"ח סיון תשע"ח

מומלץ בשבילך