הקדשת שיעור

עבודת ה' בימי צער - חלק א

כ' תמוז תשע"ה
הרב מסביר על דרכי ההתמודדות עם בשורות אבל ומהם דרכי התגובה. האדם במצב זה יוצא מדעת חיצון לדעת פנימית. האדם צריך להפגש עם הנרטיב החיובי של חייו ולא עם הנרטיב השלילי.

מומלץ בשבילך