עבודת המידות היא עבודה רגשית לעומת קיום המצוות שהיא עבודה שכלית אמונית

מומלץ בשבילך