עבודת האדם היא למצוא חן בעיני הבורא יתברך

מומלץ בשבילך