# ספר מלכים

י"ט אדר ב תשע"ט
ספר מלכים ב' פרק כד'

מומלץ בשבילך