הקדשת שיעור

# ספר ישעיה

00:00:00
ל' שבט תש"פ
פרק לג' פסוק יג'

מומלץ בשבילך