ספירת המלכות נקראת צדק משום שהיא תובעת דקדוק ודין על המעשים

מומלץ בשבילך