סמיכת גאולה לתפילה - תפילת היחיד חייבת להיות מחוברת לגאולת הכלל

ח' שבט תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קיא'

מומלץ בשבילך