הקדשת שיעור

סיפור פלגש בגבעה - מפיח כזבים הוא משלח מדנים

מומלץ בשבילך