סיפורי צדיקים על כוחה של תפילה- לילדים

כ"ח ניסן תשע"ג
שאלה: האם יש למנוע מילדים קטנים חשיפה לסיפורי צדיקים אמיתיים בהם צדיקים העתירו בתפילה ומיד נענו, כדי למנוע משבר אצל הילד כשיתפלל ויראה שלא ייענה?

מומלץ בשבילך