הקדשת שיעור

סימן ההיכר שהיה במקדש לסוף זמן אכילה ולזמן שריפת החמץ

00:00:00
ט' שבט תש"פ
משנה מסכת פסחים פרק א' משנה ה'

מומלץ בשבילך