סיכת קרבן הפסח בשמן תרומה

א' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה ג'

מומלץ בשבילך