הקדשת שיעור

סיום מזמור ל' ותחילת פסוקי דזמרה

מומלץ בשבילך