הקדשת שיעור

סוף זמן אכילת חמץ בערב הפסח

00:00:00
ח' שבט תש"פ
משנה מסכת פסחים פרק א' משנה ד'

מומלץ בשבילך