סוד שכתב השל"ה - לחבר את היום ואת הלילה בתפילה

מומלץ בשבילך