סוד ה"ונהפוך- הוא"

כ"ג אדר תשע"ט
מה זה ונהפוך הוא? מה ההבדל בינו לבין להיפך? מדוע פורים הולך אחר עלות השחר ? ואיך ציר הנהפוך הוא חורז את המגילה כולה

מומלץ בשבילך