סוד אלדד ומידד

י"ד סיון תשע"ה
ספר במדבר פרק יא'

מומלץ בשבילך