בימינו ניתן להחזיר בתשובה גם את אלה שבבחינת "כל באיה לא ישובון"

מומלץ בשבילך