הקדשת שיעור

סדר העדיפות באמירת פסוקי דזמרא למי שאחר ולא יספיק לאומרם במלואם

מומלץ בשבילך