סגולת הרצון הכללי

00:00:00
ו' אדר ב תשע"ט
כרך ג' פסקה לו' ד"ה "התפילה היא מחיה ממש את הרוח"

מומלץ בשבילך