הקדשת שיעור

סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן

מומלץ בשבילך