הקדשת שיעור

נשיאי החלוקה ערי המקלט ודיני רוצח בשגגה

ב' אדר תשס"ט
פרשת מסעי פרק לד' פסוקים טז - כט' פרק לה' פסוקים א -טו' 48 ערי הלויים

מומלץ בשבילך