נקיות הגוף בתפילה

כ"ז טבת תשע"ד
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קג'

מומלץ בשבילך