הקדשת שיעור

נפש הילד מוכנה היא ביותר להבין את פשטי המקראות

מומלץ בשבילך